Optor S.C.
Jan i Jacek Szczygieł
44-113 Gliwice,
ul. Kosmonautów 40b
NIP: 969-11-82-881

tel/fax. 032 234 27 21
tel. kom. 504 117 908
tel. kom. 607 628 744

e-mail: biuro@optor.pl

Kontakt
Zapraszamy do kontaktu z nami i skorzystania z bezpłatnej konsultacji w zakresie przyczyn zużywania się obrzeży kół i torowisk, złej jazdy mostów i wózków suwnic.

Proszę podać
e-mail lub telefon

Skontaktujemy z się
w przeciągu 48 godzin

Zestawy kołowe

Zestaw kołowy w oprawach
z łożyskami wahliwymi.

Zestaw kołowy w oprawach
z łożyskami wahliwymi

Zestaw kołowy w oprawach
z tulejami mimośrodowymi i łożyskami wahliwymi

Zestaw kołowy z osią nieobrotową
i łożyskami ślizgowymi

Zestaw kołowy z osią nieobrotową
i łożyskami tocznymi

Zestaw kołowy z osią nieobrotową
i łożyskami tocznymi

Zestaw dwukołowych balansjer

Zestaw dwukołowych balansjer

 

Oferta

Jako jedyni w Polsce w pełni profesjonalnie ustawiamy geometrię kół jezdnych suwnic sposobem przez nas opatentowanym w 1996 roku w Urzędzie Patentowym RP.

Ustawiamy geometrię kół jezdnych wózków i mostów suwnic wszystkich zestawów kołowych, zapewniając wzajemną równoległość wszystkich osi kół z dokładnością nie przekraczającą 0,05 mm. Tak wysoka dokładność zapewnia zgodną linię toczenia wszystkich kół.


Usługę ustawienia geometrii kół jezdnych suwnicy na zestawach kołowych
nr 1 i 2 wykonujemy w ciągu jednego dnia.

rys. nr 1
Zestaw kołowy z osią obrotową i łożyskami tocznymi wahliwymi


rys. nr 2
Zestaw kołowy z osią obrotową, tulejami mimośrodowymi
i łożyskami tocznymi wahliwymi

Usługę ustawienia geometrii kół jezdnych suwnicy na zestawach kołowych
nr 3 i 4 wykonujemy w ciągu dwóch dni

rys. nr 3 Zestaw kołowy z osią
nieobrotową i łożyskiem ślizgowymi
rys. nr 4 Zestaw kołowy z osią
nieobrotową i łożyskami tocznymi

Po zakończeniu robót przeprowadzamy próbę jazdy suwnicy, spisujemy Protokół Odbioru Technicznego, obejmujący roczną gwarancje, a do protokołu dołączamy Kartę Pomiarów z wynikami pomiarów przed i po ustawieniu.

Przy spełnieniu określonych warunków gwarancja może ulec wydłużeniu.

 

Karta pomiarów czysta

przykład karty wypełnionej


Przykłady Kart Pomiarów różnych typów zestawów kołowych ze zrealizowanych robót.

 

 

 

 

 


Zapraszamy do współpracy.